ερωτόξεστος

ἐρωτόξεστος, -ον (Μ)
αυτός που πλάστηκε από τον έρωτα, θελκτικός («ἐρωτόξεστον μορφήν»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < έρως, -ωτος + ξεστός < ξέω).

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.